Какво е ТРЗ и личен състав?

 Тази статия ще Ви даде ясна представа за това какво е ТРЗ и Личен състав.

История на ТРЗ и личен състав

какво е трз и личен състав снимка 1

Абревиатурата ТРЗ означава Труд и Работна Заплата. В миналото всяка една организация е разполагала с големи отдели, които са изготвяли и обработвали всички документи, свързани с трудовите отношения на работещите. Единият отдел е Личен състав (където се изготвят трудови договори, документи за промяна на трудовите отношения, заповеди за отпуски и много други).

Другият голям отдел е този, който изчислява отработеното време, трудовите възнаграждения, осигуртилните вноски и данъците (винаги ги е имало) и заплатите, които трябва да получи всеки работник.

Какво е ТРЗ и личен състав? - Развитие

С навлизането на частната инициатива и създаването на множество малки фирми – работата на ТРЗ и Личен състав бяха поети от финансови и счетоводни къщи (като част от счетоводното обслужване на фирмите). Важността на тази услуга не беше докрай оценена. Но с времето ситуацията се обърна … 

За утвърдените фирми, които държат на персонала си, работата по администриране на осигурителните и трудови отношения е от ключово значение. Чрез нея спомагаме за създаване на доверие към работодателя. Вече и фирми с малък брой наети служители търсят специалисти със задълбочени познания в социалното осигуряване и трудовото право.

Какво е ТРЗ и личен състав? - Квалификация

Търсенето на квалифицирани експерти в областта на трудовото право създаде огромен интерес към различни курсове, насочени към тази професия. ТРЗ за начинаещи, курсове за надграждане на знанията и повишаване на квалификацията.

За един специалист ТРЗ е от голяма важност да има отлична теоретична подготовка, да може да ползва ТРЗ програма. След това е необходимо непрекъснато да следи промените в динамичното социално законодателство.

„Модерния термин“ на тази интересна работа можете да срещнете като payroll – в буквален превод означава „ведомост“. Ведомостта е един от документите, които ТРЗ експертът създава (изготвя) и реално представлява списък на работещите със сумите, които трябва да получат като заплащане за своя труд.

Зад работата на специалист ТРЗ стоят социалните права на всеки работещ и задължението всеки доход да бъде обложен с данък (с парите, които плащаме като данъци функионира социалната система на държавата).

Какво е ТРЗ и личен състав? - Осигуряване

Всеки, който осъществята трудова дейност задължително трябва да плаща социални осигуровки – това е какво задължителната застраховка, само че се плаща към държавните фондове.

Когато работим – имаме тази задължителна застраховка (с нея се покриват рискове като заболяване, майчинство, безработица, трудова злополука, здравни грижи, старост и смърт).

Специалиста по труд и работна заплата трябва да изчисли размера на осигурителната вноска (за всяко едно лице) и да уведоми (чрез различни декларации) компетентните държавни институции за дохода на лицето. Също и какви осигурителни вноски данък дължи – и самото работещо лице и неговия работодател.

Smart People ЕООД предлага ТРЗ услуги, които са достъпни както за малкия и среден бизнес, така и за големи корпорации. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *