ТРЗ програма – Софтуер за ТРЗ и личен състав

За всеки, който работи в областта на администриране на персонала и заплащането на труда е от голямо значение дали използва ТРЗ програма, която отговаря на нуждите му и на очакванията за коректност, своевременна актуализация, възможност да се правят справки и...

Какво е ТРЗ и личен състав?

 Тази статия ще Ви даде ясна представа за това какво е ТРЗ и Личен състав. История на ТРЗ и личен състав Абревиатурата ТРЗ означава Труд и Работна Заплата. В миналото всяка една организация е разполагала с големи отдели, които са...