Социална сигурност за хора работили в друга европейска страна

Ако сте български гражданин и работите или сте работили в друга държава-членка на Европейски съюз, с радост ще откриете, че Вашите права на социална сигурност и тези на членовете на семейството Ви са защитени. Европейският съюз координира системите за социална...