Социална сигурност за хора работили в друга европейска страна

Ако сте български гражданин и работите или сте работили в друга държава-членка на Европейски съюз, с радост ще откриете, че Вашите права на социална сигурност и тези на членовете на семейството Ви са защитени. Европейският съюз координира системите за социална...

Регистриране на свободна професия (freelance)

Ако сте един от многото хора които работят за себе си на свободна практика - ето какво трябва да знаете за регистриране на свободна професия в България. Регистриране на свободна професия БЕЗ фирма Всеки от вас, който е специалист в...

ТРЗ програма – Софтуер за ТРЗ и личен състав

За всеки, който работи в областта на администриране на персонала и заплащането на труда е от голямо значение дали използва ТРЗ програма, която отговаря на нуждите му и на очакванията за коректност, своевременна актуализация, възможност да се правят справки и...

Какво е ТРЗ и личен състав?

 Тази статия ще Ви даде ясна представа за това какво е ТРЗ и Личен състав. История на ТРЗ и личен състав Абревиатурата ТРЗ означава Труд и Работна Заплата. В миналото всяка една организация е разполагала с големи отдели, които са...