Регистриране на свободна професия (freelance)

Ако сте един от многото хора които работят за себе си на свободна практика - ето какво трябва да знаете за регистриране на свободна професия в България. Регистриране на свободна професия БЕЗ фирма Всеки от вас, който е специалист в...

ТРЗ програма – Софтуер за ТРЗ и личен състав

За всеки, който работи в областта на администриране на персонала и заплащането на труда е от голямо значение дали използва ТРЗ програма, която отговаря на нуждите му и на очакванията за коректност, своевременна актуализация, възможност да се правят справки и...

Какво е ТРЗ и личен състав?

 Тази статия ще Ви даде ясна представа за това какво е ТРЗ и Личен състав. История на ТРЗ и личен състав Абревиатурата ТРЗ означава Труд и Работна Заплата. В миналото всяка една организация е разполагала с големи отдели, които са...