ТРЗ услуги за София

Необходими ТРЗ услуги за обработка на заплати, анализ и администрация, подходящи за всеки тип онлайн или офлайн дейност.

Smart People ЕООД работи в помощ на всяка фирма, която разбира колко важни са честните и прозрачни отношения между работодител и работник.

Ние спокойно и на разбираем език отговаряме на въпросите, които възникват във връзка със сключване и прекратяване на трудови договори и по отношение на заплащането на труда. Разясняваме на нашите клиенти различните възможности, които имат, за да бъдат защитени интересите на фирмата и правата на работещите.

За нашия труд, знания и професионализъм, както и отговорно отношение към възложената работа сме разработили цени, които напълно да отговарят на нуждите на всяка фирма.

ТРЗ услуги - Цени:  Базов пакет

Администриране на персонала и обработка на заплати – от 12 лв. до 16  лв. за всяко осигурено лице

Изготвяне на документи по сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
Изготвяне на служебни бележки за работниците
Изготвяне на ведомости за заплати

В това се включва и изчисляване и отразяване във ведомостта на отпуски, болнични и други отсъствия

Подаване на информация към НАП и НОИ
Изготвяне на платежни нареждания към бюджета

ТРЗ услуги - Цени: Основен пакет

Администриране на персонала, изчисляване на трудови възнаграждения и хонорари, консултации – от 16 лв.  до 22 лв. за всяко осигурено лице

Изготвяне на документи по сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
Изготвяне на служебни бележки за работниците
Изготвяне на ведомости за заплати

В това се включва и изчисляване и отразяване във ведомостта на отпуски, болнични и други отсъствия

Подаване на информация към НАП и НОИ
Изготвяне на платежни нареждания към бюджета
Консултация при сключване на трудов договор и при прекратяване на договори
Подготвяне на документи за проверки от Инспекция по труда, НАП и НОИ

ТРЗ услуги - Цени: Пълен пакет

Администриране на персонала, обработка на заплати, трудовоправни и осигурителноправни консултации, обслужване и на английски или немски език  – от 28 лв. за всяко осигурено лице

Изготвяне на документи по сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
Изготвяне на служебни бележки за работниците
Изготвяне на ведомости за заплати

В това се включва и изчисляване и отразяване във ведомостта на отпуски, болнични и други отсъствия

Съхранение и поддържане на лични трудови досиета
Подаване на информация към НАП и НОИ
Изготвяне на платежни нареждания към бюджета
Консултация при сключване на трудов договор и при прекратяване на договори
Консултации по парични обезщетения и други социални плащания
Юридически консултанции по трудово и осигурително правни казуси
Представителство при проверки от Инспекция по труда, НАП и НОИ

Smart People поема отговорност за Вашите ТРЗ нужди:

трз услуги Изготвяне на ведомости

Изготвяне на ведомости за заплати

Изчисляване на трудови възнаграждения, осигурителни вноски и подаване на декларации към НАП и НОИ; (Payroll)

трз услуги администриране на трудови отношения

Администриране на трудови отношения

изготвяне на трудови договори, заповеди за прекратяване, заповеди за отпуски и др. Трудово-правни консултации.

трз услуги европейски регламент

Европейски регламент

Сблъсквате се с казуси, които са нови за компанията ви – европейско законодателство, касаещо служителите; назначаване на чуждестранни граждани?

трз услуги анализ

Анализ

Искате да се справите с текучеството в компанията?

трз услуги оптимизация

Оптимизация

Искате да оптимизирате разходите си за персонал и да повишите ефективността от труда на служителите?

трз услуги brand reputation

Brand reputation

Искате да повишите представата за бранд репутацията на компанията като лоялен партньор на служителите?

служители

Служители

Отговаряте за голям брой служители?

Бизнес

Създали сте успешен бизнес и искате да развиете потенциала му?

ТРЗ услуги за София с размера на Вашия бизнес

трз услуги малък бизнес

ТРЗ услуги за Малък бизнес

Малкият бизнес има най-голяма нужда от подкрепа, защото елементарен пропуск в законовите разпоредби би могъл да доведе до неприятни последници.

Собствениците – най-често изключителни предприемачи и специалисти в своята област – се сблъскват с чисто нова сфера, в която да се учат – а именно човешките ресурси.

Този нов ангажимент отнема от ценното време, което е наложително да се вложи в самата дейност на бизнеса и по този начин, вместо да се спестят средстава, на практика се пропускат много по-големи потенциални печалби.

Често срещана заблуда е, че е необходим счетоводител за администриране на ТРЗ.

Но обърнете внимание: трудово-правните отношения са – ПРАВНИ – отношения.

ТРЗ услуги за Среден бизнес

Преминаването към по-голяма структура, особено ако бизнесът е успешен и това се случва бързо, изправя успешния бизнес пред нови предизвикателства от гледна точка на човешките ресурси.

Ето някои важни промени, които е необходимо да вземете предвид:

В малката организация понякога административен сътрудник или дори приятел се грижи за администрирането на трудово-правните отношения. В момента, когато компанията се разраства, едно от първите неща, които трябва да се обезпечи, е специалист, който познава трудновото право в детайли. Погрешно мнение е, че това е счетоводител. Трудово-правните отношения са -правни – отношения.

​Правилното дефиниране на длъжности. Бъдете предпазливи с наемането на служители с идентична квалификация. Ако до момента сте имали 5 на брой маркетинг специалисти за агенцията, която менажирате, а обемът на работа е пораснал много, може би не е необходимо да наемате още 5 скъпоструващи, висококвалифицирани и трудни за привличане експерти.

 

трз услуги среден бизнес

Правилен анализ може да покаже, че наемането на един дизайнер, един аналитик и двама сътрудници на непълен работен ден разтоварват толкова работа от плещите на експертите, че назначаването на нов скъпоструващ служител изобщо не се налага.

​Понякога, когато една малка структура се разраства бързо, новите служители са приемани трудно. Тъй като новият служител е в много по-неизгодна ситуация, е възможно да загубите ценни, ентусиазирани, свежи специалисти, без никога да разберете истинската причина.

трз услуги коорпорации

ТРЗ услуги за Корпорации

Множество големи структури срещат реални проблеми със задържането на служителите си, дори при отлични условия на труд и заплащане.

 С времето намирането на служители става все по-сложно, тъй като подходящите кадри вече са били привлечени, но задържането им се оказва трудна задача в дългосрочен план.

 Това води до компромиси при избора на нови специалисти, висок разход за труда, непрестанни въвеждащи обучения, негативен ефект върху резултатите от дейността поради твърде много служители, които още се обучават. Да се диагностицират истинските причини за текучеството и да се разработи система за намаляването му се оказват ключови процеси за всеки работещ, утвърден и успешен голям бизнес.

Искате да разберете повече за ТРЗ? Разгледайте нашата блог статия: Какво е ТРЗ и личен състав?

Ако имате бизнес значи има с какво да Ви бъдем полезни.

Вземете безплатна консултация!

Попълнете формата за контакт и ние ще се свържем с Вас: