Smart People Payroll & accounting services

За Вашия персонал се грижим ние!
трз услуги среден бизнес

Човешки ресурси

Цялостни решения в сферата на човешките ресурси.

Администрация

Администриране на трудово-правни отношения и работни заплати.

Организация

Оптимизация на работните процеси и дефинирине на длъжности.

Smart People предлага решения, базирани на факти и анализ

Както всеки предприемач изчислява точната стойност на печалбата си и всеки търговски директор знае с точност обема на продажбите, счетоводна къща София: Smart People работи с обективни данни, цифри и техники за анализ.

Без данни, цифри и обективен анализ решенията биха се опрели единствено на мнения и предположения. 

Smart People е специализирана фирма за администриране на персонала и изчисляване на трудови възнаграждения

0

Администриране на трудово-правни и осигурителни отношения (ТРЗ)

0

Консултации, свързани с проектиране на длъжности, длъжностни характеристики и документи по управление на персонала.

0

Анализ на работната среда; оптимизация на работни процеси и свързаните с него разходи за персонал.

0

Консултации по прилагане на Европейски регламент за социална сигурност.

0

Изготвяне на различни системи за заплащане на труда. Измерване на трудовото представяне, ефективност и качество на труда.

Мисия

Мисията на Smart People е да надгради стойността, която всеки един човек допринася чрез своя труд. Ние вярваме, че правилното проектиране на длъжности и навременните и компетентни решения са краткия, или дори единствения път, към съвместния успех.

0%
Ян
0%
Фев
0%
мар
0%
апр
0%
май
0%
Юни

Партньори на Smart People - HR and payroll services

счетоводна къща софия нет ит партньор

Лицензиран център за професионално обучение (ЦПО). Издателска дейност, разработване и поддръжка на софтуер за обучения.

счетоводна къща софия пулсио оод партньор

Производство, предпечатна подготовка. Печат и разпространение на книги и други печатни произведения.

счетоводна къща софия стоа партньор

Производство и търговия на строителни материали и изделия. Проектиране и строителство на сгради и съоръжения.

счетоводна къща софия smart people image 3

„Традиционно HR-ите говорят абстрактно и концептуално за морала на служителите, текучеството и ангажираността. Но, за да изпълнят ролята си на бизнес партньор, те трябва да заменят концепциите с доказателства, идеите – с резултати и усещанията – с оценки.“

Дейв Улрих